خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 5فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 5
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Self-portrait
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Changing language
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Don’t get mad, get even
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Sounds interesting
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  One thing at a time
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Change your life
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Quite interesting
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Doctor’s orders
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Animal planet
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Where do I belong
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست