خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 4
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Questions and answers
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Doctor, doctor
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Fasten your seat belts
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Stormy weather
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  I’m a survivor
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Night night
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Let’s not argue
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Cutting crime
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Good business
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Science fact, science fiction
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست