خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 2
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Are you, Can you, Do you, Did you
مرور درسآزمون
درس دوم:
  OMG! Where’s my passport
مرور درسآزمون
درس سوم:
  TripAside
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Who does what
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  I want it NOW
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Think positive – or negative
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  First day nerves
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Should I stay or should I go
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Beware of the dog
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Into the net
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Ask the teacher
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Unbelievable
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست