خودآموز امریکن انگلیش فایل - استارترفهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - استارتر
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  A cappuccino, please
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Are you on vacation
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Where are my keys
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Meet the family
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  A big breakfast
مرور درسآزمون
درس ششم:
  A school reunion
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Have a nice weekend
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  Can I park here
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Everything’s fine
مرور درسآزمون
درس دهم:
  A room with a view
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  A new life in the US
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  Strangers on a train
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست