کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران

کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران

در مطالعه درسهای دوره آموزشی با نکات مبهم مواجه شده اید؟ کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران در خدمت شماست.

کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران که از طریق پیام رسان تلگرام ارایه شده، محیطی فراهم می کند تا استاد دوره، ضمن پاسخگویی نکات مبهم و ایراداتی که حین مطالعه درسها برای زبان آموز ایجاد شده، با ارایه راهنمایی های لازم، روند مطالعه درسها را در مسیر درست هدایت نماید.

کلاسهای رفع اشکال:

شرکت در کلاسهای آنلاین و رفع اشکال تحلیلگران، الزامی نبوده و هزینه آن در بسته های نرم افزاری منظور نشده است. اما جهت آشنایی زبان آموزان با این طرح، در کلیه نرم افزارهای آموزشی Touchstone (سطح 1 تا 4) ، Speak Now (سطح 1 تا 4) و American English File (استارتر تا سطح 4) ، کلاسهایی در نظر گرفته شده که می توانید پس از نصب نرم افزار و مطالعه درسها، جهت رفع اشکال هر درس استفاده نمایید.

هزینه کلاسهای آنلاین و رفع اشکال:

هزینه کلاسهای آنلاین و رفع اشکال برای هر جلسه، مبلغ 50 هزار تومان می باشد که می بایست قبل از شرکت در کلاس پرداخت گردد. هر جلسه تنها به یک فصل از کتاب اختصاص دارد که می توانید سوالات و نکات مبهم را در خصوص همان درس بصورت پیام صوتی از استاد دوره پرسیده و پاسخ خود را دریافت نمایید. حداکثر زمان اختصاص داده شده برای یک جلسه، 30 دقیقه بوده و با توجه به اینکه ممکن است استاد در دسترس نباشد و پاسخ وی با تاخیر ارسال گردد، مجموع زمان پیامهای صوتی ارسال و دریافت شده در نظر گرفته می شود. (به عبارت دیگر مجموع زمان پیامهای صوتی ارسال و دریافت شده نمی بایست از 30 دقیقه فراتر رود)

از آنجاییکه هر جلسه از کلاس آنلاین و رفع اشکال بمدت 30 دقیقه و تنها به یک درس اختصاص داده شده، زبان آموز می تواند تنها در صورت بروز سوال، هزینه یک جلسه را پرداخت نموده و پاسخ پرسشهای خود را دریافت نماید. این امر در صرفه جویی هزینه های پرداختی توسط زبان آموز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

جهت رفع اشکال در پیام رسان تلگرام (پس از مطالعه درس مورد نظر) شماره سریال دوره آموزشی خریداری شده را وارد نمایید:

-